C O N T A C T @ S I M I O N B O G D A N M I H A I . R O

Front Back

EP-ul „Valahia în demol” conţine 5 cântece şi două track-uri de spoken word (intitulate "Sfârşit" pentru început şi "Început" pentru sfârşit). EP-ul a fost gândit pentru a fi ascultat în exact această ordine (de la 1 la 7). Are o lungime de 22 de minute.

 

Cele două track-uri de spoken word sunt mărturia unui conte ucrainian care a sosit în Ţara Românească în 1857 şi a văzut nivelul de trai execrabil în care se scăldau 9 din 10 locuitori ai Principatelor.

 

Cântecele sunt toate din Muntenia şi Oltenia din preajma anului 1800. Excepţie face ultimul cântec ("Tu-mi ziceai odată") un imn semi-cult, pe muzică lui Alexandru Flechtenmacher (cel care a compus "Hora Unirii") pe un text scris de liberalul C.A. Rosetti în jurul lui 1840.

 

Desenele de pe copertă sunt realizate de Lucian Barbu. În arta sa, el se inspiră din arta naivă românească (icoanele pădurenilor din Transilvania, de exemplu, au reprezentat o sursă importantă de inspiraţie). Lucian lucrează, în general, bandă desenată.

 

Eu recomand ascultarea dintr-o suflare şi aruncatul cu ochiul, din timp în timp, peste artwork. El devine "inteligibil" pe măsură ce se aud cântările şi situaţiile prezentate în respectivele cântece ţărăneşti.

 

Titlul albumul este "Valahia în Demol", iar jocul de cuvinte vine de la familia lexicală "demol/demolare/demolat", dar se leagă şi de felul în care spuneau lăutarii ţigani la "Re minor" înainte de reforma italiană în muzică (solfegiul). Expresia vine de la D mol/D dur - din limba germană. O legătură deci şi cu Europa, într-atât de multă muzică de sorginte asiatică (voce-cobză). Toate cântecele de pe EP sunt din tonalitatea Re minor.

 

Albumul este produs de Adrian Despot, iar mix-master-ul a fost realizat de către Cristian Varga în Washington.

   

DISPONIBIL 1 MAI 2021

Listen on SpotifyListen on Apple Music

Instagram